Regulamin

Panel Użytkownika

Utwórz konto

Kalendarz Wydarzeń

Listopad 2021 (21:56:47)

 1. PN
 2. WT
 3. ŚR
 4. CZ
 5. PT
 6. SB
 7. ND
 8. 1
 9. 2
 10. 3
 11. 4
 12. 5
 13. 6
 14. 7
 15. 8
 16. 9
 17. 10
 18. 11
 19. 12
 20. 13
 21. 14
 22. 15
 23. 16
 24. 17
 25. 18
 26. 19
 27. 20
 28. 21
 29. 22
 30. 23
 31. 24
 32. 25
 33. 26
 34. 27
 35. 28
 36. 29
 37. 30
 38. 1
 39. 2
 40. 3
 41. 4
 42. 5
 43. 6
 44. 7
 45. 8
 46. 9
 47. 10
 48. 11
 49. 12

Regulamin

 1. Definicje
  1. Serwis - Witryna Mediummt2.pl pozwalająca użytkownikowi korzystać ze wszystkich zawartych na niej funkcji.
  2. Serwer - Komputer zawierający oprogramowanie pozwalające na korzystanie z serwisu Mediummt2.pl
  3. Użytkownik - Osoba fizyczna z możliwością utworzenia konta w serwisie po uprzedniej akceptacji niniejszego regulaminu.
  4. Administrator - Osoba (bądź zespół osób) decyzyjna w sprawach modyfikacji warunków użytkowania, zarządzająca i odpowiedzialna za funkcjonowanie serwisu znajdującego się na serwerze oraz jego usług pokrewnych.
  5. Konto - Zasób serwera wydzielany użytkownikowi za pośrednictwem formularza rejestracyjnego, którego właścicielem jest Administrator mający prawo w dowolnym czasie go zawiesić, jeśli jest wykorzystywany w niewłaściwy sposób.
  6. Itemshop - jest to wirtualny sklep stworzony na potrzeby zakupu wirtualnych ikon w serwisie za pośrednictwem punktów lojalnościowych (Smocze Monety), stworzonych specjalnie na potrzeby serwisu.
  7. Smocze Monety - Punkty Lojalnościowe które Użytkownik otrzymuje wraz zakupem konta VIP, które Użytkownik może doładować, pozwalające na zmianę jego statusu w serwisie.
  8. Support - Pomoc techniczna udzielana przez Administratora użytkownikowi.
  9. Forum - Platforma pozwalająca użytkownikowi na dyskusję z innymi użytkownikami.
  10. Baza danych - Zbiór danych zapisanych zgodnie z określonymi regułami obejmujący określony zakres danych cyfrowych serwera.
 2. Postanowienia Ogólne
  1. Niniejszy regulamin jest zbiorem zasad panujących na serwisie Mediummt2.pl
  2. Warunkiem korzystania z serwisu Mediummt2.pl i produktów na nim zawartych jest rejestracja w serwisie
  3. Rejestracja w serwisie oznacza akceptację regulaminu
  4. Obowiązkiem Użytkownika jest zapoznanie się z regulaminem, którego znajomość i akceptacja jest obowiązkowa do rejestracji w serwisie, jak i dalszego korzystania z usług serwisu.
  5. O wszelkich zmianach regulaminu, administrator jest zobowiązany poinformować użytkownika za pośrednictwem ogłoszenia na stronie lub poprzez wiadomość e-mail.
  6. Serwis jest w pełni darmowy, a administrator nie pobiera żadnych opłat za korzystanie z treści i materiałów dostępnych na stronie.
  7. Administrator ma prawo do zaprzestania świadczenia usług serwisu z uzasadnionych przyczyn technicznych, jak również bez podania uzasadnienia oraz z powodu przeprowadzenia niezbędnych prac konserwacyjnych.
  8. Serwis oraz wszystkie udostępniane na nim zasoby pokrewne są własnością właściciela serwisu. Użytkownik ma tylko możliwość korzystania z nich w celach rozrywkowych.
  9. Użytkownik ma obowiązek zachowania danych konta w tajemnicy. (Administrator nigdy nie poprosi o udostępnienie danych do konta)
  10. Administrator nie odpowiada za wszelkie straty związane z niezastosowania się do ww. punktów.
 3. Użytkownik
  1. Użytkownik ma obowiązek stosować się do regulaminu gry oraz Tabeli Kar.
  2. Użytkownik rejestrując się w serwisie akceptuje regulamin serwisu i ma obowiązek go przestrzegać.
  3. Użytkownik zakładając konto w serwisie bierze pełną odpowiedzialność za to, w jaki sposób jest ono wykorzystywane.
  4. Użytkownik ma prawo do posiadania więcej niż jednego konta w serwisie.
  5. Użytkownik nie może działać w sposób szkodzący serwisowi.
  6. Podczas rejestracji w serwisie, użytkownik jest zobowiązany do podania prawdziwego adresu e-mail. Administrator ma możliwość zweryfikować adres e-mail użytkownika, który jest zobowiązany posiadać dostęp do adresu e-mail podanego przy rejestracji w serwisie.
  7. Nazwy własne użytkownika nie mogą zawierać treści obraźliwych, wulgarnych, naruszających godność osób trzecich, dyskryminujących płeć, rasę, narodowość, język czy religię oraz nawołujących do przemocy, a także treści o charakterze reklamowym i inne niezgodne z prawem.
  8. Użytkownik na prośbę Administratora ma obowiązek współpracy z nim w celach wyjaśnienia spraw dotyczących naruszenia regulaminu, działania na szkodę serwisu, itp.
  9. Użytkownik ma obowiązek zgłaszać administratorowi wszelkie błędy w funkcjonowaniu serwisu. A wykorzystywanie owych błędów do własnych korzyści użytkownika będzie surowo karane.
  10. Użytkownik zobowiązuje się powstrzymać od działań, które mogą mieć niekorzystny wpływ na działanie serwisu oraz produktów pochodnych udostępnianych przez właściciela serwisu.
  11. W przypadku, gdy użytkownik nie przestrzega regulaminu, administrator ma prawo wymierzyć karę objętą w Tabeli Kar
  12. Użytkownik ma prawo odwołać się od nałożonej kary poprzez kontakt z administratorem za pośrednictwem forum.
  13. Użytkownikom zabrania się przekazywania danych dostępowych do konta osobom trzecim.
 4. Administrator
  1. Administrator jest uprawniony do usunięcia Konta Użytkownika, którego działania uzna za szkodliwe dla serwisu i jego pochodnych.
  2. Administracja jest zobowiązana wymierzyć karę w postaci blokady konta za nieprzestrzeganie warunków użytkowania serwisu stosując się do Tabeli Kar.
  3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane przez użytkownika oraz szkody wynikające z nieprawidłowego wykorzystywania zasobów serwisu przez użytkownika.
  4. Administrator nigdy nie nakazuje użytkownikowi udostępnienia żadnych danych do konta udostępnianego mu w serwisie.
  5. W sytuacji, gdy regulamin serwisu nie reguluje w danym przypadku zasad działania przez Administratora, ma on prawo do samodzielnego podjęcia decyzji.
  6. Administrator nie ponosi odpowiedzialności w przypadku utraty konta oraz skutków włamania i kradzieży jego konta, wynikającego z niezastosowania się do zaleceń określonych w regulaminie oraz Tabeli Kar.
  7. Administrator jest właścicielem kont w serwisie, użytkownik rejestrując się w serwisie nie staje się właścicielem konta a jedynie jego użytkownikiem.
 5. Item-Shop
  1. Korzystanie z serwisu oraz itemshop jest w pełni darmowe i nie są pobierane z tego tytułu żadne opłaty.
  2. Item Shop jest to wirtualny sklep stworzony na potrzeby zakupu wirtualnych ikon w serwisie za pośrednictwem punktów lojalnościowych (Smocze Monety), stworzonych specjalnie na potrzeby serwisu.
  3. Płatności są dokonywane dobrowolnie przez użytkowników.
  4. Użytkownik dokonując zakupu robi to w pełni dobrowolnie, w ramach gratyfikacji ze strony serwisu Użytkownikowi przyznawana jest określona ilość punktów lojalnościowych ‘Smocze Monety’ za które Użytkownik może zakupić wirtualne ikony w ItemShopie.
  5. Wirtualne Ikony znajdują się tylko i wyłącznie w bazie danych serwera i są dostępne tylko w zakładce ‘Galeria’ w ItemShop do której Użytkownik otrzymuje dostęp wraz z zakupem punktów lojalnościowych.
  6. Ikony są własnością serwisu, Użytkownik otrzymuje jedynie prawo do ich przeglądania w momencie ich odbioru w Item Shop.
  7. Smocze Monety nie posiadają żadnej wartości pieniężnej oraz nie są wymienialne na jakąkolwiek inną walutę wirtualną bądź rzeczywistą.
  8. Wszelkie zakupione przez użytkownika wirtualne ikony można oglądać w Item Shop w zakładce “Galeria”
  9. Administrator informuje iż w przypadku zamknięcia serwisu lub zakończenia świadczenia usług nie jest zobowiązany do zwrotu jakichkolwiek kosztów poniesionych przez Użytkowników związanych z smoczymi monetami bądź usługami pokrewnymi dostępnymi na serwisie.
  10. Administrator nie odpowiada za problemy związane z zakupem wirtualnej waluty. W przypadku jakichkolwiek problemów z płatnościami, Użytkownik ma obowiązek kontaktować się bezpośrednio z pośrednikiem płatności poprzez formularz dostępny na jego stronie internetowej: rootpay.pl/reklamacje
  11. Operatorami płatności są ROOTPAY Sp. z o.o.
 6. Polityka Prywatności
  1. Niniejsze przepisy określają zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazywanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z serwisu.
  2. Dane przetwarzane przez serwis są chronione przez certyfikat SSL, w celu wzmocnienia bezpieczeństwa przepływu danych pomiędzy klient - serwer.
  3. Hasła Użytkowników w bazie danych są szyfrowane, dzięki czemu ulepszone jest ich bezpieczeństwo.
  4. Dane podawane przez Użytkownika w formularzu rejestracji są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.
  5. Usługodawca ma prawo udostępniać dane Użytkownika które zostały zamieszczone w formularzu rejestracyjnym oraz adres IP podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).
  6. Administrator zastrzega sobie prawo do zmian zasad w polityce ochrony danych w przypadku ewentualnej zmian w przepisach prawa dotyczących ochrony danych osobowych. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.
  7. Rejestrując się, użytkownik wyraża zgodę na dostarczanie mu wiadomości marketingowych drogą elektroniczną. Baza adresów mailowych pozostawionych w serwisie nie zostanie sprzedana ani udostępniona osobom trzecim zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych. Będzie wykorzystywana tylko do ew. rozsyłania akcji marketingowych lub promocyjnych wyłącznie związanych z serwisem Mediummt2.pl
  8. Każdy Użytkownik w dowolnej chwili może zażądać usunięcia go z bazy danych. Efektem tego będzie pozbawienie takiego Użytkownika możliwości korzystania z dalszych usług serwisu Mediummt2.pl. W tym celu należy kontaktować się poprzez wiadomość email pod adres: [email protected]
  9. Do zakupienia punktów lojalnościowych wykorzystywanych w ItemShop mogą być wymagane dodatkowe dane, takie jak pełne imię i nazwisko, adres, numer konta bankowego itp. Odpowiedzialnym za przetwarzanie tych danych jest serwis ROOTPAY Sp. z o. o.

Nazwa firmy: GRL MIKE Michał Graczyk

60-129 Poznań, wielkopolskie - Poland

Piotra Skargi 8/2

NIP: 7792342204

REGON: 380691780

Akceptuję

Top 20 Graczy

Nr. Nazwa Gracza Lv.
1 UbGra 152
2 Erjot 145
3 MaRio 145
4 OJOM 143
5 iMackos 142
6 raion 130
7 Tojaxddx 120
8 Banita 113
9 Lexluthor 110
10 Yagi 110
11 Avada 105
12 Tretuar 100
13 MVP 99
14 Xonado 96
15 Nefariusz 92
16 Ciekawe 91
17 Trixie 91
18 Gekyume 90
19 Polonix 90
20 Pesia 90