Regulamin

Panel Użytkownika

Utwórz konto

Kalendarz Wydarzeń

Marzec 2023 (13:52:52)

 1. PN
 2. WT
 3. ŚR
 4. CZ
 5. PT
 6. SB
 7. ND
 8. 27
 9. 28
 10. 1
 11. 2
 12. 3
 13. 4
 14. 5
 15. 6
 16. 7
 17. 8
 18. 9
 19. 10
 20. 11
 21. 12
 22. 13
 23. 14
 24. 15
 25. 16
 26. 17
 27. 18
 28. 19
 29. 20
 30. 21
 31. 22
 32. 23
 33. 24
 34. 25
 35. 26
 36. 27
 37. 28
 38. 29
 39. 30
 40. 31
 41. 1
 42. 2
 43. 3
 44. 4
 45. 5
 46. 6
 47. 7
 48. 8
 49. 9

Regulamin

 1. Definicje
  1. Serwis - Witryna Mediummt2.pl pozwalająca użytkownikowi korzystać ze wszystkich zawartych na niej funkcji.
  2. Serwer - Komputer zawierający oprogramowanie pozwalające na korzystanie z serwisu Mediummt2.pl
  3. Użytkownik - Osoba fizyczna z możliwością utworzenia konta w serwisie po uprzedniej akceptacji niniejszego regulaminu.
  4. Administrator - Osoba (bądź zespół osób) decyzyjna w sprawach modyfikacji warunków użytkowania, zarządzająca i odpowiedzialna za funkcjonowanie serwisu znajdującego się na serwerze oraz jego usług pokrewnych.
  5. Konto - Zasób serwera wydzielany użytkownikowi za pośrednictwem formularza rejestracyjnego, którego właścicielem jest Administrator mający prawo w dowolnym czasie go zawiesić, jeśli jest wykorzystywany w niewłaściwy sposób.
  6. Strefa VIP - jest to wirtualny sklep stworzony na potrzeby doładowania wirtualnych Smoczych Monet, za które można otrzymać określoną rangę w serwisie za pośrednictwem punktów lojalnościowych (Smocze Monety), stworzonych specjalnie na potrzeby serwisu.
  7. Smocze Monety - Punkty Lojalnościowe które Użytkownik otrzymuje wraz zakupem konta VIP, które Użytkownik może doładować, pozwalające na zmianę jego statusu w serwisie.
  8. Support - Pomoc techniczna udzielana przez Administratora użytkownikowi.
  9. Forum - Platforma pozwalająca użytkownikowi na dyskusję z innymi użytkownikami.
  10. Baza danych - Zbiór danych zapisanych zgodnie z określonymi regułami obejmujący określony zakres danych cyfrowych serwera.
 2. Postanowienia Ogólne
  1. Niniejszy regulamin jest zbiorem zasad panujących na serwisie Mediummt2.pl
  2. Warunkiem korzystania z serwisu Mediummt2.pl i produktów na nim zawartych jest rejestracja w serwisie
  3. Rejestracja w serwisie oznacza akceptację regulaminu
  4. Obowiązkiem Użytkownika jest zapoznanie się z regulaminem, którego znajomość i akceptacja jest obowiązkowa do rejestracji w serwisie, jak i dalszego korzystania z usług serwisu.
  5. O wszelkich zmianach regulaminu, administrator jest zobowiązany poinformować użytkownika za pośrednictwem ogłoszenia na stronie lub poprzez wiadomość e-mail.
  6. Serwis jest w pełni darmowy, a administrator nie pobiera żadnych opłat za korzystanie z treści i materiałów dostępnych na stronie.
  7. Administrator ma prawo do zaprzestania świadczenia usług serwisu z uzasadnionych przyczyn technicznych, jak również bez podania uzasadnienia oraz z powodu przeprowadzenia niezbędnych prac konserwacyjnych.
  8. Serwis oraz wszystkie udostępniane na nim zasoby pokrewne są własnością właściciela serwisu. Użytkownik ma tylko możliwość korzystania z nich w celach rozrywkowych.
  9. Użytkownik ma obowiązek zachowania danych konta w tajemnicy. (Administrator nigdy nie poprosi o udostępnienie danych do konta)
  10. Administrator nie odpowiada za wszelkie straty związane z niezastosowania się do ww. punktów.
 3. Użytkownik
  1. Użytkownik ma obowiązek stosować się do postanowień niniejszego regulaminu oraz poleceń administratora.
  2. Użytkownik rejestrując się w serwisie akceptuje regulamin serwisu i ma obowiązek go przestrzegać.
  3. Użytkownik zakładając konto w serwisie bierze pełną odpowiedzialność za to, w jaki sposób jest ono wykorzystywane.
  4. Użytkownik ma prawo do posiadania więcej niż jednego konta w serwisie.
  5. Użytkownik nie może działać w sposób szkodzący serwisowi.
  6. Podczas rejestracji w serwisie, użytkownik jest zobowiązany do podania prawdziwego adresu e-mail. Administrator ma możliwość zweryfikować adres e-mail użytkownika, który jest zobowiązany posiadać dostęp do adresu e-mail podanego przy rejestracji w serwisie.
  7. Nazwy własne użytkownika nie mogą zawierać treści obraźliwych, wulgarnych, naruszających godność osób trzecich, dyskryminujących płeć, rasę, narodowość, język czy religię oraz nawołujących do przemocy, a także treści o charakterze reklamowym i inne niezgodne z prawem.
  8. Użytkownik na prośbę Administratora ma obowiązek współpracy z nim w celach wyjaśnienia spraw dotyczących naruszenia regulaminu, działania na szkodę serwisu, itp.
  9. Użytkownik ma obowiązek zgłaszać administratorowi wszelkie błędy w funkcjonowaniu serwisu. A wykorzystywanie owych błędów do własnych korzyści użytkownika będzie surowo karane.
  10. Użytkownik zobowiązuje się powstrzymać od działań, które mogą mieć niekorzystny wpływ na działanie serwisu oraz produktów pochodnych udostępnianych przez właściciela serwisu.
  11. W przypadku gdy Użytkownik nie stosuje się do postanowień regulaminu lub celowo je łamie, administrator ma prawo usunąć lub zablokować konto Użytkownika.
  12. Użytkownik ma prawo odwołać się od nałożonej kary poprzez kontakt z administratorem za pośrednictwem forum.
  13. Użytkownikom zabrania się przekazywania danych dostępowych do konta osobom trzecim.
 4. Administrator
  1. Administrator jest uprawniony do usunięcia Konta Użytkownika, którego działania uzna za szkodliwe dla serwisu i jego pochodnych.
  2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane przez użytkownika oraz szkody wynikające z nieprawidłowego wykorzystywania zasobów serwisu przez użytkownika.
  3. Administrator nigdy nie nakazuje użytkownikowi udostępnienia żadnych danych do konta udostępnianego mu w serwisie.
  4. W sytuacji, gdy regulamin serwisu nie reguluje w danym przypadku zasad działania przez Administratora, ma on prawo do samodzielnego podjęcia decyzji.
  5. Administrator serwisu nie ponosi odpowiedzialności w przypadku utraty dostępu do konta przez Użytkownika lub skutków włamania bądź kradzieży konta Użytkownika, wynikających bezpośrednio z winy Użytkownika który nie zastosował się do zaleceń niniejszego regulaminu.
  6. Administrator jest właścicielem kont znajdujących się na serwerze serwisu. Użytkownik rejestrując się w serwisie nie staje się właścicielem stworzonego konta lecz jedynie jego użytkownikiem na czas wyznaczony przez administratora bądź do momentu zakończenia funkcjonowania serwisu.
 5. Strefa VIP
  1. Korzystanie z serwisu jest w pełni darmowe, Użytkownik dokonując zakupu robi to w pełni dobrowolnie akceptując całość regulaminu serwisu. W ramach gratyfikacji ze strony serwisu Użytkownikowi przyznawana jest ranga VIP dostępna w zakładce Strefa VIP.
  2. Rangi znajdują się tylko i wyłącznie w bazie danych serwera i są dostępne tylko w zakładce ‘Strefa VIP’ do której Użytkownik otrzymuje dostęp wraz z zakupem punktów lojalnościowych.
  3. Rangi są własnością serwisu, Użytkownik otrzymuje jedynie prawo do ich przeglądania w momencie doładowania punktów lojalnościowych w Strefie VIP.
  4. Smocze Monety nie posiadają żadnej wartości pieniężnej oraz nie są wymienialne na jakąkolwiek inną walutę wirtualną bądź rzeczywistą.
  5. Aktualnie posiadaną rangę Użytkownik może sprawdzić w Strefie VIP, pełna lista rang możliwych do zdobycia znajduje się pod tym linkiem.
  6. Administrator informuje iż w przypadku zamknięcia serwisu lub zakończenia świadczenia usług nie jest zobowiązany do zwrotu jakichkolwiek kosztów poniesionych przez Użytkowników związanych z smoczymi monetami bądź usługami pokrewnymi dostępnymi na serwisie.
  7. Administrator serwisu nie odpowiada za problemu związanie z płatnościami dokonywanymi w Strefie VIP w celu zwiększenia ilości Smoczych Monet. W przypadku jakichkolwiek problemów z płatnościami, Użytkownik ma obowiązek skontaktować się bezpośrednio z Operatorem Płatności poprzez formularz dostępny na jego stronie internetowej: rootpay.pl/reklamacje
  8. Operatorem płatności jest ROOTPAY Sp. z o.o.
 6. Polityka Prywatności
  1. Niniejsze przepisy określają zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazywanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z serwisu.
  2. Dane przetwarzane przez serwis są chronione przez certyfikat SSL, w celu wzmocnienia bezpieczeństwa przepływu danych pomiędzy klient - serwer.
  3. Hasła Użytkowników w bazie danych są szyfrowane, dzięki czemu ulepszone jest ich bezpieczeństwo.
  4. Dane podawane przez Użytkownika w formularzu rejestracji są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.
  5. Usługodawca ma prawo udostępniać dane Użytkownika które zostały zamieszczone w formularzu rejestracyjnym oraz adres IP podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).
  6. Administrator zastrzega sobie prawo do zmian zasad w polityce ochrony danych w przypadku ewentualnej zmian w przepisach prawa dotyczących ochrony danych osobowych. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.
  7. Rejestrując się, użytkownik wyraża zgodę na dostarczanie mu wiadomości marketingowych drogą elektroniczną. Baza adresów mailowych pozostawionych w serwisie nie zostanie sprzedana ani udostępniona osobom trzecim zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych. Będzie wykorzystywana tylko do ew. rozsyłania akcji marketingowych lub promocyjnych wyłącznie związanych z serwisem Mediummt2.pl
  8. Każdy Użytkownik w dowolnej chwili może zażądać usunięcia go z bazy danych. Efektem tego będzie pozbawienie takiego Użytkownika możliwości korzystania z dalszych usług serwisu Mediummt2.pl. W tym celu należy kontaktować się poprzez wiadomość email pod adres: [email protected]
  9. Do zakupienia punktów lojalnościowych wykorzystywanych w Strefie VIP mogą być wymagane dodatkowe dane, takie jak pełne imię i nazwisko, adres, numer konta bankowego itp. Odpowiedzialnym za przetwarzanie tych danych jest serwis ROOTPAY Sp. z o. o.

Nazwa firmy: GRL MIKE Michał Graczyk

60-129 Poznań, wielkopolskie - Poland

Piotra Skargi 8/2

NIP: 7792342204

REGON: 380691780

Akceptuję

Top 20 Graczy

Obecnie żaden wynik nie kwalifikuje się do rankingu.